News

2017-06-02

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades med stöd av bemyndigande lämnat på bolagsstämma 27 april 2017. Teckningstiden löpte från och med 8 maj till den 26 maj 2017. Företrädesemissionen har tecknats till ca 60 % och tillför därmed Bolaget ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.

2017-05-17

Panion and GeneQuine has signed a mutual Letter of Intent to facilitate the discussions for a license agreement in the coming months with regards to novel veterinary medicine.

2017-05-15

PANION Animal Health AB has successfully applied for and received the European Medicines Agency's (EMA's) SME status. The SME status is issued to Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) who then can benefit from receiving administrative, regulatory and financial support via the SME office at EMA.

2017-05-09

Panion Animal Health AB ska genomföra kliniska tester av sin genterapeutiska läkemedelskandidat på hundar med epilepsi. Den största potentialen finns i USA och styrelsen har därför tagit initiativ för att utföra projektet där.

1
2
3
4
5

Subscribe

Press releases and reports via E-mail.