General meetings

Annual General meeting 2017

The annual general meeting was held thursday april 27 2017 at 10.00 in "Det gamla styrelserummet", building 301, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

The notice is only available in swedish

Kallelse till årsstämma 2017

Fullmakt

Styrelsens förslag

Protokoll från årsstämma

Röstlängdsbilaga till stämmoprotokoll 27 april 2017

Bemyndigande

Subscribe

Press releases and reports via E-mail.